Global Management Challenge vs. Realita

Autor: Roman 8 roky Komentáře

Global Management Challenge (GMC) je ekonomická simulace trhu výrobků, na kterých prodávající firmy vedené studenty soupeří v managementu přidělené společnosti s cílem dosáhnout co nejvyšší ceny akcie. Celá soutěž probíhá elektronicky a rozhodnutí soupeřících týmů jsou vyhodnocována počítačem.

Na první pohled by se mohlo zdát, že Global Management Challenge je jen „počítačová hra“, která nemá žádné vazby na realitu, nebo že stačí přelstít jakýsi simulátor. Ve skutečnosti přeci manažeři nesedí u počítačů a neřídí firmy pomocí zadáváním čísel do formulářů. Soutěžící v GMC však nesoupeří pouze proti počítači, ale zejména proti sobě, jejich rozhodnutí se vzájemně ovlivňují. A Global Management Challenge má také další aspekty, které slouží za povšimnutí.

Studium charakteristik daného typu podnikání

V soutěži, stejně jako ve skutečnosti, jsou studenti nuceni poznat firmu, kterou řídí. V GMC se můžeme setkat s klasickými firemními charakteristikami (marketing, výroba, účetnictví a finance, atd.). K úspěchu však nestačí vědět, že tyto aspekty existují, jak fungují obecně a snažit se je ovlivnit. Je potřeba vědět, jak fungují pro danou firmu. Jak přesně vlastnosti vyráběných výrobků ovlivní poptávku po nich? Jak se změny projeví v nákladech? Jaké kapacity firma potřebuje pro požadované množství a jak je zajistit? To jsou jen některé z otázek, které si týmy kladou.

Ke studiu základů Global Management Challenge – Euromanager mají účastníci zhruba padesátistránkový poměrně hutný manuál. I v něm je ale extrémní nedostatek informací. Jsou v něm popsány principy, ale záměrně chybí konkrétní čísla nebo příklady. Týmy jsou tedy nuceny vypořádat se s nedostatkem informací a dělat vlastní analýzy. Zde ovšem nastupuje problém s tím, na čem analyzovat. Organizátoři GMC neposkytují žádná data, na kterých by se dalo stavět a soutěžící se musí snažit hledat jinde – např. kontaktovat tuzemské i zahraniční týmy se snahou o sdílení informací.

Analýza současného stavu firmy a plánování

Poté, co soutěžící obdrží historii firmy za posledních 5 čtvrtletí, je nutné provést analýzu jejího stavu a zvážit budoucí možnosti. Stejně jako v realitě, je zde zkoumáno účetnictví společnosti, vývoj důležitých ukazatelů, analyzuje se efektivita výrobního a logistického procesu, atd. Z hlediska konkurence je nutné posoudit, jak si firma vede ve výzkumných aktivitách, jaké trhy jsou atraktivní a jaké nejsou, apod. V průběhu analýzy je v Global Management Challenge možné uplatnit běžné postupy strategického managementu – SWOT analýzu, GE matici, nastavení cílů, posuzování různých strategií (cena vs. kvalita, apod.), analýza nákladů a výnosů, atd.

Implementace strategie

Není důležitá pouze analýza, ale i implementace navržené strategie, neboť existují různé cesty k dosažení stejného cíle. Zde je nutné odhadovat, jak se bude v GMC chovat konkurence. Špatná implementace dobře zamýšleného postupu může, stejně jako ve skutečnosti, znamenat pro firmu velké potíže. Neustále je nutné veškerá rozhodnutí propočítávat a hledat optima.

Identifikace klíčových podnikatelských aktivit a příležitosti

V Global Management Challenge existují 3 trhy a 3 výrobky. Je tedy k dispozici 9 kombinací, o kterých se rozhoduje do jisté míry odlišně. Jednotlivé výrobky mají různé charakteristiky (např. citlivost na změnu ceny) a stejně tak jednotlivé trhy (např. různý dopad reklamy na trhu v Evropě, NAFTA a internetu). V GMC se dále projevují makroekonomické vlivy a některé trhy se tak mohou stávat atraktivnějšími (např. dopad na objednávky vlivem změny směnného kurzu).

Další příležitosti skýtá boj s konkurencí. Zpočátku zatracovaný trh se může stát atraktivní, protože na něm konkurence vyklízí pozice. I tyto faktory se ve skutečnosti monitorují a využívají k získání výhody.

Vytvoření hospodářského modelu simulace Global Management Challenge

Tým, který chce v Global Management Challenge usilovat o přední pozice, musí umět veškeré procesy kvalitativně i kvantitativně posoudit. To zahrnuje vytvoření jednoduššího účetnictví a přinejmenším marketingovou predikci objednávek se zahrnutím všech vlivů.

V pokročilém stadiu můžou soutěžící disponovat velmi komplexními nástroji, které jim dokonce umožní předpovídat dopady konkurence nebo vypočítat hodnoty akcií pro celou skupinu, ve které soutěží. S určitým množstvím úsilí lze vytvořit komplexní hospodářský model, který dokáže celou firmu simulovat a jednotlivá dílčí rozhodnutí optimalizovat.

Soutěžní tým

Podle pravidel Global Management Challenge tvoří týmy 3-5 lidí, které mohou být libovolně složeny. Vzhledem k tomu, že je maximální počet hráčů v týmu omezen, mají týmy poměrně limitované možnosti. Zapojení dalších lidí je sice možné, ale prakticky se nedělá, neboť by členy mimo oficiální soupisku nedostatečně motivovalo.

Soutěžící tedy mají omezené množství času, který k práci potřebují. Vzhledem ke složitosti analýz je toto faktor, který hraje velkou roli.

Dalším důležitým faktorem je složení týmu. To probíhá stejně jako ve skutečnosti. Je možné obsadit pouze 5 míst, a proto je velmi důležité zvážit, kdo v týmu bude, jaké schopnosti přinese, apod. Zvláštní nároky jsou pak kladeny na týmového lídra, který musí ostatní koordinovat.

Organizace práce na Global Management Challenge

Z organizačního hlediska poskytuje soutěž Global Management Challenge spoustu variant, jak rozdělovat v rámci týmu práci. Většina začínajících týmů zkouší práci rozdělit podle jednotlivých „firemních oddělení“ na marketing, výrobu, personalistiku a finance. Nemusí jít vůbec o špatný postup, pokud se podaří koordinovat znalosti jednotlivých členů a tvořit kompaktní celek.

V našem týmu se osvědčilo, že co se týče simulace, znal každý téměř všechno. V takovém prostředí bylo možné přidělovat velmi specifické úkoly podle toho, kdo k čemu sám od sebe inklinoval. Člověk s programátorskými a analytickými schopnostmi dokázal hledat důležité proměnné v systému, byť měl zprvu přidělenou oblast lidských zdrojů, apod. Dále bylo možné rozdělovat úkoly podle jejich časové náročnosti mezi jednotlivé členy podle toho, kolik volného času měli k dispozici.

V Global Management Challenge se použije klasický proces plánování práce, její realizace a následná kontrola. Je žádoucí, aby každý viděl do všeho a mohl přicházet s vlastními nápady, které posunout tým dále jako celek.

Rozhodování

V oblasti rozhodování jsou zkušenosti ze soutěže k nezaplacení. Zvláště přínosné je národní a mezinárodní finálové kolo Global Management Challenge, které se koná v jednom dni. Během několika hodin je potřeba učinit velké množství rozhodnutí (až několik set), která mohou mít dalekosáhlé dopady. Pokud se něco pokazí, je nutné najít řešení během minut.

Ve finále tak panují extrémní stresové podmínky

a každá minuta je drahá. Všechno, co není důležité, musí jít stranou. Po celou dobu je rovněž potřebná plná koncentrace přerušovaná pouze krátkými pauzami. Efektivita práce ve finále GMC a zaujetí pro věc je srovnatelná například s výkony vrcholových sportovců, nakonec jde pouze o to, který ze 40000 týmů na celém světě bude ten nejlepší.

Závěr

Přínos GMC k praktickým schopnostem vrcholových soutěžících nelze popřít. Vyhrát národní kolo a uspět v mezinárodním finále, znamená nejen být skvělý ve výše uvedeném v Global Management Challenge, ale i v realitě.

Na další detaily se můžete ptát v komentářích.

Kategorie:
  Global Management Challenge
článek byl sdílen 0 krát
 000

Přidat komentář

Tvůj email nebude zveřejněn.