Technická analýza akcií Apple

Autor: Roman 9 roky Komentáře

Předmět: Kapitálové trhy (KEF/KPT)
Zadání: Provést zjednodušenou technickou analýzu vybraného akciového titulu
Autor: Roman Sterly
Datum: 21.12. 2009

Cíle této technické analýzy

Úkolem této práce je provést zjednodušenou technickou analýzu akcií vybrané společnosti a zhodnotit použití TA pro obchodování tohoto cenného papíru na kapitálovém trhu.

Součástí této analýzy nejsou otázky týkající se money managementu, stop-lossů, nebo profit targetů. Analýza je koncipována pro dlouhodobé investování do akcií a vychází tak z týdenních grafů. I když se technická analýza používá hlavně pro krátkodobé obchodování, její techniky, jak se ukázalo, lze úspěšně využít i při delším držení akcií.

Představení společnosti Apple

Americká firma Apple Inc. vznikla v roce 1976 a navrhuje, vyrábí a prodává osobní počítače, notebooky, mobilní telefony, audio a video přehrávače. Zároveň k nim vytváří a prodává příslušný software a periferní zařízení. Apple prodává svoje produkty do celého světa pomocí online prodeje, kamenných obchodů nebo prostřednictvím sítě smluvních dealerů. Společnost zároveň ve svých obchodech prodává příslušenstní třetích stran nebo vlastní internetový portál iTunes.

Tržní kapitalizace Apple je 176 mld. USD a současná cena za akcii je 195,43 USD (údaje k 18.12.2009). Akcie jsou obchodovány pod symbolem AAPL na burze NASDAQ, ISIN US0378331005, a jsou součástí indexu SP500.

Použité grafy

Pro zpracování technické analýzy jsem použil software ProRealTime (www.prorealtime.com).

Všechny použité grafy jsou týdenní a jsou svíčkové (candlesticks). Měřítko na ose Y u ceny je vzhledem ke značnému rozpětí ceny od začátku po konec sledovaného období logaritmické.

Používané indikátory a jejich parametry:

 • Jednoduchý klouzavý průměr s periodou 5, horizontálně posunutý o 3 týdny vlevo
 • Jednoduchý klouzavý průměr s periodou 20, horizontálně posunutý o 3 týdny vlevo
 • Volume, včetně jeho klouzavého průměru s periodou 20
 • Accumulation/Distribution Line
 • Chaikin Money Flow s periodou 10
 • Chaikin Money Flow s periodou 21
 • Relative Strength Index s periodou 14

Graf vývoje cenného papíru za posledních 6 let

Na grafu č.1 je vidět vývoj akcie AAPL od roku 2004. Je z něj patrné, že AAPL po několik let stabilně rostl (již od roku 2003). Tento růst byl přerušen pádem souvisejím s globální ekonomickou krizí, která se na přelomu let 2008 a 2009 dotkla trhu jako celku.

Technická Analýza Apple

Graf č.1, kliknutím obrázek zvětšíte

Analýza základních trendů ve sledovaném období

Grafu č.2 znázorňuje trendy za posledních 6 let. První dlouhodobý trend trvající od r. 2003, s low v dubnu 6,49 USD, do konce roku 2007 byl provázen několika korekcemi. Největší z nich nastala na začátku roku 2006 a trvala do července téhož roku. Akcie v tomto období klesla z high 86,40 USD na 50,35 USD, tedy o 41,7%. Od roku 2003 do červencového low však akcie vzrostla z 6,49 na 50,35 USD, tedy o 675,8%.

Na přelomu 2007 a 2008 došlo k pohybu do strany, aby byl poté trend opět obnoven. Po celou dobu byl trend potvrzován jak indikátory založenými na klouzavých průměrech, tak indikátory zahrnující volume, např. AD Line.
Na začátku roku 2008 AAPL prolamuje trendovou linii supportu směrem dolů za nadprůměrných objemů a trend končí s nejvyšším high 202,96 USD. Růst od roku 2003 tak představuje 3027,3%. Následně je vytvořeno nižší high, trendová linie supportu se mění v rezistenci, a po něm následuje nižší low. Můžeme tak hovořit o downtrendu.

Začátkem roku 2009 cena akcie klesá až na 80 USD, kde se nachází historicky potvrzený support. Od něj se po jeho několikerém otestování odráží a od března 2009 nastupuje nový rostoucí trend s nejvyšším high v historii 208,71 USD v říjnu téhož roku.

Trend je opět potvrzován rostoucí AD Line, avšak objemy jsou nižší než v předchozích letech.

Technická Analýza Apple

Graf č.2, kliknutím obrázek zvětšíte

Hledání formací a jejich interpretace

Na grafu č. 3 jsou znázorněny nejvýraznější formace, které lze vyčíst z týdenních grafů. Je nutné poznamenat, že na denních grafech by se podobných formací našlo více.

Na začátku období můžeme najít dvě formace typu Flag (vlajka), které jsou korekcemi dlouhodobého uptrendu. První vlajka je takřka učebnicová, v průběhu vytváření tzv. Flagpole zobchodované objemy výrazně rostou. Během korekce naopak klesají. Opětovný rostoucí trend je potvrzen přechodem Chaiking Money Flow indexu (CMF s periodou 21) nad nulu, případně vizuálně zřetelným růstem objemů.
Druhá Flag je obdobná, přičemž obnovený trend je lépe potvrzen CMF než vizuálním zhonocením Volume.

Během roku 2008 se tvoří formace Double Top (Reversal). Support v podobě trendové linie se mění v rezistenci. Celá formace dvojitý vrchol je zakončena gapem a vysokými objemy, které provázejí prolomení supportu na úrovni 120 USD. CMF se dostává pod nulu.

Tento pokles záhy pokračuje pohybem do strany a vytvářením Triple Bottom (Reversal). Trojité dno má podporu na 80 USD a několikrát se pokouší překonat hranici 100 USD. Tato reverzní formace je zakončena prolomením 100USD a předchodem Chaikin Money Flow indexu do kladného teritoria v březnu 2009. Následuje rostoucí trend, který trvá dodnes (21.12.2009).

Technická Analýza Apple

Graf č.3, kliknutím obrázek zvětšíte

Aplikace indikátorů TA a nalezení signálů k nákupu a prodeji

Pro vyhledání nákupních a prodejních signálů jsem použil kombinaci tří indikátorů. Jako zástupce indikátorů typu momentum jsem si vybral oscilátor Relative Strength Index (RSI), z indikátorů následujících trend jsem zvolil 2 klouzavé průměry a jako indikátor založený na volume jsem vybral Chaikin Money Flow index.

Pro výběr parametrů těchto indikátorů jsem nezkoušel zvolenou strategii backtestovat. U každého z nich jsem vyzkoušel několik různých parametrů a vizuálně zhodnotil, pro jaké hodnoty dávaly nejlepší signály. Je tedy možné, že jiným nastavením parametrů by se dosáhlo lepších výsledků.

U jednotlivých indikátorů jsem zvolil tyto parametry:

 • 2 jednoduché klouzavé průměry:
  • s periodou 5, horizontálně posunutý o 3 týdny vlevo – v grafu černou linkou
  • s periodou 20, horizontálně posunutý o 3 týdny vlevo – v grafu červenou linkou
 • Chaikin Money Flow s periodou 10
 • Relative Strength Index s periodou 14

Buy / Sell signály jsou generovány kombinací těchto indikátorů. Jako první se bere protnutí kratšího Simple Moving Average s delším Simple Moving Average. Pokud kratší jde nad delší, je to pokyn k nákupu. Pokud kratší jde pod delší, je to pokyn k prodeji.

Tyto signály by měly být v jejich blízkosti podpořeny RSI a CMF. U RSI se bere jako Buy signál, pokud protne středovou linii směrem nahoru, jako Sell signál, pokud protne hranici 70 z oblasti překoupení směrem dolů. Případně prolomení pod 50, pokud nad 70 do overbought nevystoupal. U CMF považuji za signál k nákupu protnutí linie 0 směrem vzhůru, naopak k prodeji při protnutí směrem dolů.

Technická Analýza Apple

Graf č.4, kliknutím obrázek zvětšíte

 

Dále je možné z grafů vyčíst konvergence a divergence indikátorů s cenou. Patrné jsou zejména:

 • Divergence CMF a ceny před poklesem v bodě 2
  • Chaikin Money Flow nevytváří vyšší high, zatímco cena vyšší high vytváří
 • Divergence CMF a ceny před opětovným nástupem uptrendu v bodě 5
 • Dobře znatelná divergence RSI i CMF před poklesem v bodě 6
 • Od bodu 9 dochází ke konvergenci jak RSI tak CMF s cenou, avšak v posledních 4 měsících je u obou indikátorů dobře rozpoznatelná divergence s cenou
  • Pokračování současného uptrendu (21.12.2009) je tak v ohrožení

Zhodnocení zvolené strategie pro daný cenný papír

Buy / Sell signály jsou generovány podle výše popsaného postupu. Pro zhodnocení vhodnosti jejich použití jsem vytvořil následující metodiku systému obchodování:

 • Počáteční stav obchodního účtu jsem stanovil na 10000USD
 • Nezapočítávám poplatky za zprostředkování obchodu
 • Nepoužívám stop-loss ani profit target
 • Při signálu k nákupu jsou investovány všechny dostupné prostředky
 • Při signálů k prodeji jsou prodány všechny držené akcie
 • Nákup a prodej akcií není zaokrouhlován na celá čísla

Testoval jsem 3 varianty Buy / Sell signálů:

 1. Akcie nakupuji / prodávám v momentě, kdy nastanou všechny 3 signály současně
  • Nákupní cena je otvírací cena následujícího týdne po týdnu, ve kterém byl vygenerován poslední ze 3 signálů
  • Prodejní cena je otvírací cena následujícího týdne po týdnu, ve kterém byl vygenerován poslední ze 3 signálů
 2. Akcie nakupuji, když nastanou všechny 3 signály současně a prodávám, když nastane první ze 3 signálů
  • Nákupní cena je otvírací cena následujícího týdne po týdnu, ve kterém byl vygenerován poslední ze 3 signálů
  • Prodejní cena je otvírací cena následujícího týdne po týdnu, ve kterém byl vygenerován první ze 3 signálů
 3. Akcie nakupuji / prodávám v momentě, kdy nastane první ze 3 signálů
  • Nákupní cena je otvírací cena následujícího týdne po týdnu, ve kterém byl vygenerován první ze 3 signálů
  • Prodejní cena je otvírací cena následujícího týdne po týdnu, ve kterém byl vygenerován první ze 3 signálů
  • Pokud je prvním signálem CMF nebo RSI, musí být z klouzavých průměrů vizuálně patrné, že se k sobě přibližují

Tyto strategie můžeme porovnat se strategií Kup a drž (Buy and Hold), kdy bychom při prvním nákupu dané varianty nakoupili a prodali až při close 51. týdne 2009. V tabulkách jsou tučným písmem vyznačeny nákupy / prodeje.

Varianta A

Technická Analýza Apple

Varianta B

Technická Analýza Apple

Varianta C

Technická Analýza Apple

Závěr

Tato práce ukazuje, že při vhodném použití nástrojů technické analýzy na akcie společnosti Apple mohlo být v posledních 6 letech dosahováno nadprůměrných výnosů. Jako nejlepší z testovaných možností se jeví varianta C, kdy investor nakupuje již při prvním obchodním signálu vycházejícím z jednoho z použitých indikátorů a následně prodává také při prvním signálu.

I při variantě B, která se může zdát bezpečnější, překonává tato strategie více než dvojnásobně strategii Kup a drž.

Při současné ceně lze investorovi doporučit prodej akcii AAPL, neboť se předpokládá pokles jejich ceny.

Nakonec je ještě potřeba zmínit jedno úskalí této analýzy, které mě zpočátku nenapadlo. Jedná se o to, že při reálném obchodování nebude mít investor klouzavé průměry posunuté vlevo o 3 periody a signály tak uvidí až s třítýdenním zpožděním. Tento nedostatek by šel eliminovat jiným nastavením parametrů, případně výběrem jiného indikátoru. Dobře by mohl posloužit indikátor MACD, který má tendenci být v předstihu před klouzavými průměry.

Kategorie:
  Obchodování akcií, Škola, seminárky
článek byl sdílen 0 krát
 000

Přidat komentář

Tvůj email nebude zveřejněn.