Sledování úspěšnosti obchodního systému

Pro vyhodnocení úspěšnosti navrženého obchodního systému je důležité jej vyzkoušet na jiných datech, než na kterých byl vyvinut. Nejlepší by bylo papírové obchodování v reálném čase po dobu např. jednoho roku. Pro účely potvrzení jeho funkčnosti ovšem bude stačit, pokud se ukáže úspěšným při hypotetickém obchodování za poslední rok, neboť tato data nebyla při jeho vývoji brána v potaz. To vše za důsledného dodržování všech pravidel.


5.1 Postup testování systému za poslední rok

Systém budu testovat stejně jako v předchozích případech, kdy bylo zvoleno čtyřleté období od 01.04.2005 do 01.04.2009. Nyní jej vyzkouším na období za poslední rok, neboli od 01.04.2009 do 01.04.2010.

TFS budu porovnávat s výkonem všech původních srovnávacích strategií, tj. Kup a drž a Přikupování, které opět aplikuji na index SP500 a na vybrané portfolio akcií.

Jelikož je součástí systému i stock screening, provedu další testování nejen na původních deseti akciích, ale i na úplně nově zvoleném portfoliu:

  • American Tower Corporation (AMT),
  • TD Ameritrade Holding Corp. (AMTD),
  • Crown Castle International Corp. (CCI),
  • HCP, Inc. (HCP),
  • NetApp Inc. (NTAP),
  • O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY),
  • Qiagen NV (QGEN),
  • Republic Services, Inc.  (RSG),
  • Whole Foods Market, Inc. (WFMI),
  • Weatherford International Ltd. (WFT).

U něj se nejprve na historických datech za období 01.04.2005 - 01.04.2009 rozhodnu, pro které akcie použiji klouzavé průměry podle strategie 7a (tj. délka 10 a 35) a pro které průměry podle 7c (tj. délka 20 a 120). Poté je s vybranými klouzavými průměry otestuji na období 01.04.2009 - 01.04.2010.


5.2 Výsledky TFS za poslední rok


Výsledky strategie 8a TFS na původním portfoliu akcií

Při použití jednoduchých klouzavých průměrů o délce 10 dní a 35 dní na akcie ACH, TLK, TS, UNH a WIT a při použití jednoduchých klouzavých průměrů o délce 20 dní a 120 dní na akcie COH, SID, NE, TMO a URBN pro jejich vzájemné křížení by se podařilo na celém portfoliu dosáhnout zisku 27,03%.

Tab. č. 23: Výsledky TFS na původním portfoliu akcií, 8a

Akcie

Celkový zisk/ztráta

Realiz. zisky

Realiz. ztráty

Počet obchodů

% zisk. obchodů

Drawdown

Použité MA

ACH

-646

236

-882

8

25,0%

1277

10/35

COH

489

489

0

1

100,0%

119

20/120

SID

795

795

0

2

100,0%

610

20/120

NE

375

375

0

1

100,0%

474

20/120

TLK

544

587

-43

4

75,0%

289

10/35

TS

614

1022

-408

7

42,9%

486

10/35

TMO

827

917

-90

2

50,0%

285

20/120

UNH

289

410

-121

4

50,0%

479

10/35

URBN

405

405

0

2

100,0%

397

20/120

WIT

1713

1713

0

4

100,0%

413

10/35

Celkem

5405

6949

-1544

35

60,0%

483

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2010

Vzhledem k tomu, že období od dubna roku 2009 se vyznačovalo poměrně stabilním růstem trhu jako celku s několika málo korekcemi, nejsou tyto výsledky příliš překvapující. Vybrané portfolio akcií zaznamenalo velmi malé ztráty a u poloviny akciových titulů dokonce žádné. Podíl ziskových obchodů je velmi vysoký a drawdown poměrně nízký.


Výsledky strategie 8b TFS na novém portfoliu akcií

Při použití jednoduchých klouzavých průměrů o délce 10 dní a 35 dní na akcie AMT, HCP, NTAP a QGEN a při použití jednoduchých klouzavých průměrů o délce 20 dní a 120 dní na akcie AMTD, CCI, ORLY, RSG, WFMI a WFT pro jejich vzájemné křížení by se podařilo na celém portfoliu dosáhnout zisku 27,17%. Testování akcií na historických datech pro určení, kterou kombinaci klouzavých průměrů použít, neuvádím.

Tab. č. 24: Výsledky TFS na původním portfoliu akcií, 8b

Akcie

Celkový zisk/ztráta

Realiz. zisky

Realiz. ztráty

Počet obchodů

% zisk. obchodů

Drawdown

Použité MA

AMT

221

466

-245

5

20,0%

455

10/35

AMTD

428

428

0

1

100,0%

392

20/120

CCI

802

802

0

1

100,0%

358

20/120

HCP

403

689

-286

5

40,0%

415

10/35

NTAP

1267

1267

0

5

100,0%

283

10/35

ORLY

196

196

0

2

100,0%

377

20/120

QGEN

440

688

-248

5

60,0%

519

10/35

RSG

307

323

-16

2

50,0%

417

20/120

WFMI

376

376

0

2

100,0%

312

20/120

WFT

994

994

0

1

100,0%

219

20/120

Celkem

5434

6229

-795

29

65,5%

375

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2010

Toto nové portfolio akcií si vedlo velmi podobně, jako předchozí. Celkový zisk je takřka stejný, podíl ziskových obchodů se ještě zvýšil a drawdown klesl.


5.3 Výsledky srovnávacích strategií za poslední rok


Výsledky strategie 9a Kup a drž na původním portfoliu akcií

Pokud bychom na začátku sledovaného období nakoupili původní portfolio akcií a drželi ho až do konce, podařilo by se dosáhnout zisku 103,78%.

Tab. č. 25: Výsledky strategie 9a Kup a drž na původním portfoliu akcií

Akcie

Celkový zisk/ztráta

Realiz. zisky

Realiz. ztráty

Počet obchodů

% zisk. obchodů

Drawdown

ACH

1210

1210

0

1

100,0%

636

COH

3079

3079

0

1

100,0%

201

SID

3075

3075

0

1

100,0%

707

NE

1328

1328

0

1

100,0%

350

TLK

756

756

0

1

100,0%

345

TS

2115

2115

0

1

100,0%

360

TMO

1129

1129

0

1

100,0%

95

UNH

941

941

0

1

100,0%

348

URBN

2940

2940

0

1

100,0%

451

WIT

4182

4182

0

1

100,0%

712

Celkem

20755

20755

0

10

100,0%

421

Zdroj: vlastní zpracování, 2010

Více než dvojnásobné zhodnocení vložených prostředků do tohoto portfolia a při použití strategie Kup a drž je potřeba přičíst načasování vstupů do obchodů. Akciové indexy v březnu a dubnu 2009 byly nejníže od roku 2003 a následoval u nich velmi silný růst. Stejně tak rostly i všechny akcie obsažené v tomto portfoliu.


Výsledky strategie 9b Kup a drž na novém portfoliu akcií

Pokud bychom na začátku sledovaného období nakoupili nové portfolio akcií a drželi ho až do konce, podařilo by se dosáhnout zisku 69,43%.

Tab. č. 26: Výsledky strategie 9b Kup a drž na novém portfoliu akcií

Akcie

Celkový zisk/ztráta

Realiz. zisky

Realiz. ztráty

Počet obchodů

% zisk. obchodů

Drawdown

AMT

830

830

0

1

100,0%

163

AMTD

794

794

0

1

100,0%

318

CCI

1806

1806

0

1

100,0%

208

HCP

1841

1841

0

1

100,0%

342

NTAP

2556

2556

0

1

100,0%

722

ORLY

417

417

0

1

100,0%

267

QGEN

865

865

0

1

100,0%

71

RSG

1446

1446

0

1

100,0%

181

WFMI

2331

2331

0

1

100,0%

769

WFT

999

999

0

1

100,0%

949

Celkem

13885

13885

0

10

100,0%

399

Zdroj: vlastní zpracování, 2010

Podobně jako u Kup a drž na původním portfoliu akcií se i u toho nového podařilo velmi významně zhodnotit vložený kapitál. Rozdíl mezi zhodnocením původního a nového portfolia můžeme připsat na vrub výběru jednotlivých akcií. Vzhledem k tomu, že tuto oblast řeší mnou navržený systém jen okrajově, dala by se pečlivějším výběrem nakupovaných akcií míra konečného zisku ovlivnit. Opět ale platí, že vysoké zhodnocení je zapříčiněno dobou vstupu do obchodu.


Výsledky strategie 9c Kup a drž na indexu SP500

Pokud bychom na začátku sledovaného období nakoupili index SP500 a drželi ho až do konce, podařilo by se dosáhnout zisku 51,05%.

Tab. č. 27: Výsledky strategie 9c Kup a drž na indexu SP500

Index

Celkový zisk/ztráta

Realiz. zisky

Realiz. ztráty

Počet obchodů

% zisk. obchodů

Drawdown

SP500

10210

10210

0

1

100,0%

1072

Zdroj: vlastní zpracování, 2010

Samotný index SP500 dokládá dříve uvedená tvrzení, že od dubna 2009 do dubna 2010 rostl trh jako celek. Zajímavé je, že i tak jednoduchým výběrem akcií, jaký jsem v rámci systému provedl, se podařilo index překonat.


Výsledky strategie 9d Přikupování na původním portfoliu akcií

Pokud bychom během celého období každý měsíc přikupovali původní akcie za vždy stejnou částku USD, podařilo by se dosáhnout zisku 33,30%.

Tab. č. 28: Výsledky strategie 9d Přikupování na původním portfoliu akcií

Akcie

Celkový zisk/ztráta

Realiz. zisky

Realiz. ztráty

Počet obchodů

% zisk. obchodů

Drawdown

ACH

153

153

0

12

100,0%

305

COH

762

762

0

12

100,0%

101

SID

1186

1186

0

12

100,0%

345

NE

434

434

0

12

100,0%

78

TLK

163

163

0

12

100,0%

233

TS

733

733

0

12

100,0%

148

TMO

405

405

0

12

100,0%

62

UNH

426

426

0

12

100,0%

122

URBN

1067

1067

0

12

100,0%

236

WIT

1331

1331

0

12

100,0%

327

Celkem

6660

6660

0

120

100,0%

196

Zdroj: vlastní zpracování, 2010

Strategie Přikupování lépe odpovídá tomu, jak lze prakticky obchodovat, než strategie Kup a drž, u které je velmi obtížné určit dno a které je v předchozích případech spíše dílem náhody zvolení časového období. I přesto strategie Přikupování vykázala velmi slušný výsledek při velmi nízkém drawdownu. Byť nepřekonala trh, překonala u tohoto portfolia mnou navržené strategie.


Výsledky strategie 9e Přikupování na novém portfoliu akcií

Pokud bychom během celého období každý měsíc přikupovali nové akcie za vždy stejnou částku USD, podařilo by se dosáhnout zisku 22,16%.

Tab. č. 29: Výsledky strategie 9e Přikupování na novém portfoliu akcií

Akcie

Celkový zisk/ztráta

Realiz. zisky

Realiz. ztráty

Počet obchodů

% zisk. obchodů

Drawdown

AMT

408

408

0

12

100,0%

65

AMTD

143

143

0

12

100,0%

204

CCI

674

674

0

12

100,0%

128

HCP

609

609

0

12

100,0%

196

NTAP

852

852

0

12

100,0%

392

ORLY

211

211

0

12

100,0%

107

QGEN

349

349

0

12

100,0%

53

RSG

365

365

0

12

100,0%

106

WFMI

963

963

0

12

100,0%

374

WFT

-142

0

-142

12

0,0%

392

Celkem

4432

4574

-142

120

90,0%

202

Zdroj: vlastní zpracování, 2010

K podobnému drawdownu a nižšímu zisku vedla strategie přikupování u nového portfolia akcií. To odpovídá i rozdílům ve zhodnocení investovaných prostředků při strategiích Kup a drž a reflektuje tak výběr akcií do portfolia.


Výsledky strategie 9f Přikupování na indexu SP500

Pokud bychom během celého období každý měsíc přikupovali index SP500 za vždy stejnou částku USD, podařilo by se dosáhnout zisku 19,86%.

Tab. č. 30: Výsledky strategie 9f Přikupování na indexu SP500

Akcie

Celkový zisk/ztráta

Realiz. zisky

Realiz. ztráty

Počet obchodů

% zisk. obchodů

Drawdown

SP500

3972,00

3972,00

0,00

12

100,0%

709,00

Zdroj: vlastní zpracování, 2010

Přikupování indexu SP500 dokázalo vygenerovat nejnižší zisk ze všech testovaných strategií v letech 2009 - 2010 a podle očekávání nedokázalo na zvoleném období překonat strategii Kup a drž. Zároveň si vedlo hůře než všechny strategie testované v této kapitole.


5.4 Závěry ze sledování úspěšnosti obchodního systému

Z testování provedeného v této kapitole vyplynulo, že systém navržený na datech z let 2005 - 2009 se ukázal jako ziskový i v roce následujícím. Přestože výsledky zaostaly za jinými druhy obchodních strategií, myslím si, že systém byl úspěšný. Vysoké zhodnocení při nakoupení a držení bylo zapříčiněno nákupem takřka na dně trhu a následným dlouhotrvajícím růstem. V případě, že by po tomto růstu přišla větší korekce, nebo by se opakoval pád trhů z přelomu let 2008 a 2009, strategie Kup a drž by investované prostředky před tímto pádem nijak neochránila. Naopak mnou navržený systém by uzamkl zisky a nepustil by obchodujícího do nákupu, dokud by se situace nezměnila.

V porovnání se strategií Přikupování si TFS vedl lépe oproti indexu SP500 a novému portfoliu akcií, ale naopak hůře oproti původnímu portfoliu. Opět si myslím, že jakékoli větší poklesy trhu by znamenaly relativní zvýšení TFS oproti přikupovacím strategiím, jak bylo prokázáno v testování mezi roky 2005 a 2009.

Lze tedy konstatovat, že v obdobích výrazného uptrendu může TFS zaostávat za některými tradičními strategiemi, ale v delším období, kdy se střídají výraznější růsty a poklesy, tyto strategie překonává.