Sledování úspěšnosti obchodního systému

Autor: Roman 9 roky Komentáře

Pro vyhodnocení úspěšnosti navrženého obchodního systému je důležité jej vyzkoušet na jiných datech, než na kterých byl vyvinut. Nejlepší by bylo papírové obchodování v reálném čase po dobu např. jednoho roku. Pro účely potvrzení jeho funkčnosti ovšem bude stačit, pokud se ukáže úspěšným při hypotetickém obchodování za poslední rok, neboť tato data nebyla při jeho vývoji brána v potaz. To vše za důsledného dodržování všech pravidel.

5.1 Postup testování systému za poslední rok

Systém budu testovat stejně jako v předchozích případech, kdy bylo zvoleno čtyřleté období od 01.04.2005 do 01.04.2009. Nyní jej vyzkouším na období za poslední rok, neboli od 01.04.2009 do 01.04.2010.

TFS budu porovnávat s výkonem všech původních srovnávacích strategií, tj. Kup a drž a Přikupování, které opět aplikuji na index SP500 a na vybrané portfolio akcií.

Jelikož je součástí systému i stock screening, provedu další testování nejen na původních deseti akciích, ale i na úplně nově zvoleném portfoliu:

  • American Tower Corporation (AMT),
  • TD Ameritrade Holding Corp. (AMTD),
  • Crown Castle International Corp. (CCI),
  • HCP, Inc. (HCP),
  • NetApp Inc. (NTAP),
  • O’Reilly Automotive, Inc. (ORLY),
  • Qiagen NV (QGEN),
  • Republic Services, Inc.  (RSG),
  • Whole Foods Market, Inc. (WFMI),
  • Weatherford International Ltd. (WFT).

U něj se nejprve na historických datech za období 01.04.2005 – 01.04.2009 rozhodnu, pro které akcie použiji klouzavé průměry podle strategie 7a (tj. délka 10 a 35) a pro které průměry podle 7c (tj. délka 20 a 120). Poté je s vybranými klouzavými průměry otestuji na období 01.04.2009 – 01.04.2010.

5.2 Výsledky TFS za poslední rok

Výsledky strategie 8a TFS na původním portfoliu akcií

Při použití jednoduchých klouzavých průměrů o délce 10 dní a 35 dní na akcie ACH, TLK, TS, UNH a WIT a při použití jednoduchých klouzavých průměrů o délce 20 dní a 120 dní na akcie COH, SID, NE, TMO a URBN pro jejich vzájemné křížení by se podařilo na celém portfoliu dosáhnout zisku 27,03%.

Tab. č. 23: Výsledky TFS na původním portfoliu akcií, 8a

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown Použité MA
ACH -646 236 -882 8 25,0% 1277 10/35
COH 489 489 0 1 100,0% 119 20/120
SID 795 795 0 2 100,0% 610 20/120
NE 375 375 0 1 100,0% 474 20/120
TLK 544 587 -43 4 75,0% 289 10/35
TS 614 1022 -408 7 42,9% 486 10/35
TMO 827 917 -90 2 50,0% 285 20/120
UNH 289 410 -121 4 50,0% 479 10/35
URBN 405 405 0 2 100,0% 397 20/120
WIT 1713 1713 0 4 100,0% 413 10/35
Celkem 5405 6949 -1544 35 60,0% 483

Vzhledem k tomu, že období od dubna roku 2009 se vyznačovalo poměrně stabilním růstem trhu jako celku s několika málo korekcemi, nejsou tyto výsledky příliš překvapující. Vybrané portfolio akcií zaznamenalo velmi malé ztráty a u poloviny akciových titulů dokonce žádné. Podíl ziskových obchodů je velmi vysoký a drawdown poměrně nízký.

Výsledky strategie 8b TFS na novém portfoliu akcií

Při použití jednoduchých klouzavých průměrů o délce 10 dní a 35 dní na akcie AMT, HCP, NTAP a QGEN a při použití jednoduchých klouzavých průměrů o délce 20 dní a 120 dní na akcie AMTD, CCI, ORLY, RSG, WFMI a WFT pro jejich vzájemné křížení by se podařilo na celém portfoliu dosáhnout zisku 27,17%. Testování akcií na historických datech pro určení, kterou kombinaci klouzavých průměrů použít, neuvádím.

Tab. č. 24: Výsledky TFS na původním portfoliu akcií, 8b

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown Použité MA
AMT 221 466 -245 5 20,0% 455 10/35
AMTD 428 428 0 1 100,0% 392 20/120
CCI 802 802 0 1 100,0% 358 20/120
HCP 403 689 -286 5 40,0% 415 10/35
NTAP 1267 1267 0 5 100,0% 283 10/35
ORLY 196 196 0 2 100,0% 377 20/120
QGEN 440 688 -248 5 60,0% 519 10/35
RSG 307 323 -16 2 50,0% 417 20/120
WFMI 376 376 0 2 100,0% 312 20/120
WFT 994 994 0 1 100,0% 219 20/120
Celkem 5434 6229 -795 29 65,5% 375

Toto nové portfolio akcií si vedlo velmi podobně, jako předchozí. Celkový zisk je takřka stejný, podíl ziskových obchodů se ještě zvýšil a drawdown klesl.

5.3 Výsledky srovnávacích strategií za poslední rok

Výsledky strategie 9a Kup a drž na původním portfoliu akcií

Pokud bychom na začátku sledovaného období nakoupili původní portfolio akcií a drželi ho až do konce, podařilo by se dosáhnoutzisku 103,78%.

Tab. č. 25: Výsledky strategie 9a Kup a drž na původním portfoliu akcií

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown
ACH 1210 1210 0 1 100,0% 636
COH 3079 3079 0 1 100,0% 201
SID 3075 3075 0 1 100,0% 707
NE 1328 1328 0 1 100,0% 350
TLK 756 756 0 1 100,0% 345
TS 2115 2115 0 1 100,0% 360
TMO 1129 1129 0 1 100,0% 95
UNH 941 941 0 1 100,0% 348
URBN 2940 2940 0 1 100,0% 451
WIT 4182 4182 0 1 100,0% 712
Celkem 20755 20755 0 10 100,0% 421

Více než dvojnásobné zhodnocení vložených prostředků do tohoto portfolia a při použití strategie Kup a drž je potřeba přičíst načasování vstupů do obchodů. Akciové indexy v březnu a dubnu 2009 byly nejníže od roku 2003 a následoval u nich velmi silný růst. Stejně tak rostly i všechny akcie obsažené v tomto portfoliu.

Výsledky strategie 9b Kup a drž na novém portfoliu akcií

Pokud bychom na začátku sledovaného období nakoupili nové portfolio akcií a drželi ho až do konce, podařilo by se dosáhnout zisku 69,43%.

Tab. č. 26: Výsledky strategie 9b Kup a drž na novém portfoliu akcií

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown
AMT 830 830 0 1 100,0% 163
AMTD 794 794 0 1 100,0% 318
CCI 1806 1806 0 1 100,0% 208
HCP 1841 1841 0 1 100,0% 342
NTAP 2556 2556 0 1 100,0% 722
ORLY 417 417 0 1 100,0% 267
QGEN 865 865 0 1 100,0% 71
RSG 1446 1446 0 1 100,0% 181
WFMI 2331 2331 0 1 100,0% 769
WFT 999 999 0 1 100,0% 949
Celkem 13885 13885 0 10 100,0% 399

Podobně jako u Kup a drž na původním portfoliu akcií se i u toho nového podařilo velmi významně zhodnotit vložený kapitál. Rozdíl mezi zhodnocením původního a nového portfolia můžeme připsat na vrub výběru jednotlivých akcií. Vzhledem k tomu, že tuto oblast řeší mnou navržený systém jen okrajově, dala by se pečlivějším výběrem nakupovaných akcií míra konečného zisku ovlivnit. Opět ale platí, že vysoké zhodnocení je zapříčiněno dobou vstupu do obchodu.

Výsledky strategie 9c Kup a drž na indexu SP500

Pokud bychom na začátku sledovaného období nakoupili index SP500 a drželi ho až do konce, podařilo by se dosáhnout zisku 51,05%.

Tab. č. 27: Výsledky strategie 9c Kup a drž na indexu SP500

Index Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown
SP500 10210 10210 0 1 100,0% 1072

Samotný index SP500 dokládá dříve uvedená tvrzení, že od dubna 2009 do dubna 2010 rostl trh jako celek. Zajímavé je, že i tak jednoduchým výběrem akcií, jaký jsem v rámci systému provedl, se podařilo index překonat.

Výsledky strategie 9d Přikupování na původním portfoliu akcií

Pokud bychom během celého období každý měsíc přikupovali původní akcie za vždy stejnou částku USD, podařilo by se dosáhnoutzisku 33,30%.

Tab. č. 28: Výsledky strategie 9d Přikupování na původním portfoliu akcií

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown
ACH 153 153 0 12 100,0% 305
COH 762 762 0 12 100,0% 101
SID 1186 1186 0 12 100,0% 345
NE 434 434 0 12 100,0% 78
TLK 163 163 0 12 100,0% 233
TS 733 733 0 12 100,0% 148
TMO 405 405 0 12 100,0% 62
UNH 426 426 0 12 100,0% 122
URBN 1067 1067 0 12 100,0% 236
WIT 1331 1331 0 12 100,0% 327
Celkem 6660 6660 0 120 100,0% 196

Strategie Přikupování lépe odpovídá tomu, jak lze prakticky obchodovat, než strategie Kup a drž, u které je velmi obtížné určit dno a které je v předchozích případech spíše dílem náhody zvolení časového období. I přesto strategie Přikupování vykázala velmi slušný výsledek při velmi nízkém drawdownu. Byť nepřekonala trh, překonala u tohoto portfolia mnou navržené strategie.

Výsledky strategie 9e Přikupování na novém portfoliu akcií

Pokud bychom během celého období každý měsíc přikupovali nové akcie za vždy stejnou částku USD, podařilo by se dosáhnout zisku 22,16%.

Tab. č. 29: Výsledky strategie 9e Přikupování na novém portfoliu akcií

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown
AMT 408 408 0 12 100,0% 65
AMTD 143 143 0 12 100,0% 204
CCI 674 674 0 12 100,0% 128
HCP 609 609 0 12 100,0% 196
NTAP 852 852 0 12 100,0% 392
ORLY 211 211 0 12 100,0% 107
QGEN 349 349 0 12 100,0% 53
RSG 365 365 0 12 100,0% 106
WFMI 963 963 0 12 100,0% 374
WFT -142 0 -142 12 0,0% 392
Celkem 4432 4574 -142 120 90,0% 202

K podobnému drawdownu a nižšímu zisku vedla strategie přikupování u nového portfolia akcií. To odpovídá i rozdílům ve zhodnocení investovaných prostředků při strategiích Kup a drž a reflektuje tak výběr akcií do portfolia.

Výsledky strategie 9f Přikupování na indexu SP500

Pokud bychom během celého období každý měsíc přikupovali index SP500 za vždy stejnou částku USD, podařilo by se dosáhnoutzisku 19,86%.

Tab. č. 30: Výsledky strategie 9f Přikupování na indexu SP500

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown
SP500 3972,00 3972,00 0,00 12 100,0% 709,00

Přikupování indexu SP500 dokázalo vygenerovat nejnižší zisk ze všech testovaných strategií v letech 2009 – 2010 a podle očekávání nedokázalo na zvoleném období překonat strategii Kup a drž. Zároveň si vedlo hůře než všechny strategie testované v této kapitole.

5.4 Závěry ze sledování úspěšnosti obchodního systému

Z testování provedeného v této kapitole vyplynulo, že systém navržený na datech z let 2005 – 2009 se ukázal jako ziskový i v roce následujícím. Přestože výsledky zaostaly za jinými druhy obchodních strategií, myslím si, že systém byl úspěšný. Vysoké zhodnocení při nakoupení a držení bylo zapříčiněno nákupem takřka na dně trhu a následným dlouhotrvajícím růstem. V případě, že by po tomto růstu přišla větší korekce, nebo by se opakoval pád trhů z přelomu let 2008 a 2009, strategie Kup a drž by investované prostředky před tímto pádem nijak neochránila. Naopak mnou navržený systém by uzamkl zisky a nepustil by obchodujícího do nákupu, dokud by se situace nezměnila.

V porovnání se strategií Přikupování si TFS vedl lépe oproti indexu SP500 a novému portfoliu akcií, ale naopak hůře oproti původnímu portfoliu. Opět si myslím, že jakékoli větší poklesy trhu by znamenaly relativní zvýšení TFS oproti přikupovacím strategiím, jak bylo prokázáno v testování mezi roky 2005 a 2009.

Lze tedy konstatovat, že v obdobích výrazného uptrendu může TFS zaostávat za některými tradičními strategiemi, ale v delším období, kdy se střídají výraznější růsty a poklesy, tyto strategie překonává.

Kategorie:
  Obchodování akcií
článek byl sdílen 0 krát
 000

Přidat komentář

Tvůj email nebude zveřejněn.