Vývoj a úpravy obchodního systému

4.1 Výběr strategie ze základního obchodního systému

Na základě testování různých postupů v kapitole č. 3 jsem se rozhodl dále rozpracovat strategii č. 3, která je postavená na křížení jednoduchých klouzavých průměrů.

Výsledek po zprůměrování optimalizovaných parametrů u této strategie zaostává za nejlepším dosažitelným výsledkem o 67 procentních bodů (zisk 104,81% u optimalizované strategie oproti zisku 37,76% u strategie s průměrnými parametry). Jemnějším výběrem společných klouzavých průměrů pro všechny akcie se pokusím zvýšit ziskovost celého portfolia a zároveň snížit průměrný drawdown a zvýšit procento ziskových obchodů oproti strategii 3b.


4.1.1 Úprava parametrů

Programová optimalizace parametrů v aplikaci ProRealTime ukazuje nejen nejziskovější kombinaci parametrů, ale i další (méně ziskové) alternativy.

Optimální parametry se u několika akcií pohybují u kratšího průměru s periodou okolo 10 nebo 20 a u delšího okolo 30 nebo nad 100. V rozsáhlejších reportech se dají najít další kombinace parametrů, které příliš nezhoršují celkovou ziskovost akcie.

Data z těchto repotů bohužel nejde exportovat a aplikace s nimi neumožňuje žádnou další práci. Bez ručního přepisování stovek hodnot tedy není možné nějak softwarově najít společné parametry, které by šly použít na všechny akcie.

Po vizuálním zhodnocení reportů jsem se rozhodl dále otestovat tyto strategie:

Tab. č. 18: Upravené vstupní a výstupní strategie

Označení

Indikátor

Akce

Indikátor

Signál

7a MA10/MA35

MA10

jde nad

MA35

nákup

 

MA10

jde pod

MA35

prodej

7b MA20/MA40

MA20

jde nad

MA40

nákup

 

MA20

jde pod

MA40

prodej

7c MA20/MA120

MA20

jde nad

MA120

nákup

 

MA20

jde pod

MA120

prodej

Zdroj: vlastní zpracování, 2010

Mělo by se ukázat, jaký typ klouzavých průměrů se hodí na které akcie. Je možné, že výsledný systém bude následně postavený na jejich kombinaci. Ostatní náležitosti systému, jako je např. velikost pozic nebo stop-loss, se měnit nebudou.


4.2 Výsledky vlastních upravených strategií


Výsledky strategie 7a MA10/MA35

Při použití kratšího jednoduchých klouzavého průměru o délce 10 dní a delšího o délce 35 dní pro jejich vzájemné křížení by se podařilo na celém portfoliu dosáhnout zisku 42,21%.

Tab. č. 19: Výsledky strategie 7a MA10/MA35

Akcie

Celkový zisk/ztráta

Realiz. Zisky

Realiz. ztráty

Počet obchodů

% zisk. obchodů

Drawdown

ACH

3677

4510

-833

12

58,3%

820

COH

21

1805

-1784

14

35,7%

1985

SID

227

1317

-1090

15

46,7%

1024

NE

-158

1262

-1420

17

35,3%

1048

TLK

889

2201

-1312

19

52,6%

1032

TS

4578

5318

-740

11

45,5%

809

TMO

644

1336

-692

19

36,8%

780

UNH

116

776

-660

13

46,2%

557

URBN

-1694

827

-2521

21

42,9%

2371

WIT

142

1363

-1221

16

31,3%

1094

Celkem

8442

20715

-12273

157

42,7%

1152

Zdroj: vlastní zpracování, 2010

Ve srovnání se strategií 3b (s průměry 18 a 66) se při použití průměrů o délce 10 a 35 podařilo zhodnotit investované prostředky o takřka 4,5 procentního bodu lépe. Nepatrně se zvýšil podíl ziskových obchodů, drawdown zůstal skoro nezměněn. Negativem je nárůst počtu obchodů a tedy i vyšší časová náročnost obchodování.


Výsledky strategie 7b MA20/MA40

Při použití kratšího jednoduchých klouzavého průměru o délce 20 dní a delšího o délce 40 dní pro jejich vzájemné křížení by se podařilo na celém portfoliu dosáhnout zisku 41,53%.

Tab. č. 20: Výsledky strategie 7b MA20/MA40

Akcie

Celkový zisk/ztráta

Realiz. zisky

Realiz. ztráty

Počet obchodů

% zisk. obchodů

Drawdown

ACH

2893

4083

-1190

11

54,5%

1202

COH

-463

1406

-1869

13

23,1%

1971

SID

1745

2188

-443

9

55,6%

651

NE

101

1192

-1091

13

46,2%

902

TLK

364

1619

-1255

13

38,5%

848

TS

4076

4824

-748

9

55,6%

661

TMO

403

1027

-624

12

41,7%

744

UNH

-596

371

-967

13

38,5%

1090

URBN

-84

1643

-1727

12

33,3%

1445

WIT

-133

1047

-1180

13

23,1%

1236

Celkem

8306

19400

-11094

118

39,8%

1075

Zdroj: vlastní zpracování, 2010

Obchodování s průměry o délkách 20 a 40 dává podobný celkový výsledek jako předchozí postup s 10 a 35. Různé akcie ale na změnu průměrů reagují různě. Se zvýšením periody klouzavých průměrů se snížil celkový počet obchodů.


Výsledky strategie 7c MA20/MA120

Při použití kratšího jednoduchých klouzavého průměru o délce 20 dní a delšího o délce 120 dní pro jejich vzájemné křížení by se podařilo na celém portfoliu dosáhnout zisku 33,28%.

Tab. č. 21: Výsledky strategie 7c MA20/MA120

Akcie

Celkový zisk/ztráta

Realiz. zisky

Realiz. ztráty

Počet obchodů

% zisk. obchodů

Drawdown

ACH

2025

2066

-41

4

75,0%

429

COH

700

855

-155

4

75,0%

510

SID

807

1086

-279

6

66,7%

872

NE

759

841

-82

5

80,0%

433

TLK

223

747

-524

6

33,3%

662

TS

573

1369

-796

6

33,3%

915

TMO

1670

1670

0

3

100,0%

332

UNH

-574

0

-574

4

0,0%

635

URBN

560

564

-5

3

66,7%

415

WIT

-87

897

-984

7

42,9%

1214

Celkem

6656

10095

-3440

48

54,2%

642

Zdroj: vlastní zpracování, 2010

Celkový výsledek při použití průměrů o délce 20 a 120 sice nepřekonal předchozí strategie s kratšími průměry ani původní průměrovou strategii 3b s délkami průměrů 18 a 66, ale některé akcie si vedly výrazně lépe. S dalším růstem průměrů se také zvyšuje bezpečnost systému, neboť vzrostl podíl ziskových obchodů a snížil se průměrný drawdown.


4.3 Kombinace upravených strategií

Jak vyplývá z testování provedeném v předchozí podkapitole, ruční výběr parametrů pro klouzavé průměry vedl ve dvou případech (7a a 7b) k lepším výsledkům než původní strategie 3b. I v případě méně úspěšné strategie 7c přineslo šest akcií lepší výsledek než při nastavení průměrů podle 3b.

Nejlepších výsledků se dosáhne kombinací předchozích tří doladěných strategií. Pět akciový titulů vykazuje nejvyšší zisk při použití průměrů o délce 10 a 35 (ACH, TLK, TS, UNH, WIT), čtyři při použití délek 20 a 120 (COH, NE, TMO, URBN) a jeden při průměrech 20 a 40 (SID).

Aby nebyl systém příliš komplikovaný, budu používat kombinaci 10 a 35 a kombinaci 20 a 120. Na každou akcii budou aplikované ty délky, které přináší nejvyšší profit.


Výsledky strategie 7d MA(10/20)/MA(35/120)

Při použití jednoduchých klouzavých průměrů o délce 10 dní a 35 dní na akcie ACH, TLK, TS, UNH a WIT a při použití jednoduchých klouzavých průměrů o délce 20 dní a 120 dní na akcie COH, SID, NE, TMO a URBN pro jejich vzájemné křížení by se podařilo na celém portfoliu dosáhnout zisku 69,49%.

Tab. č. 22: Výsledky strategie 7d MA(10/20)/MA(35/120)

Akcie

Celkový zisk/ztráta

Realiz. zisky

Realiz. ztráty

Počet obchodů

% zisk. obchodů

Drawdown

Použité MA

ACH

3677

4510

-833

12

58,3%

820

10/35

COH

700

855

-155

4

75,0%

510

20/120

SID

807

1086

-279

6

66,7%

872

20/120

NE

759

841

-82

5

80,0%

433

20/120

TLK

889

2201

-1312

19

52,6%

1032

10/35

TS

4578

5318

-740

11

45,5%

809

10/35

TMO

1670

1670

0

3

100,0%

332

20/120

UNH

116

776

-660

13

46,2%

557

10/35

URBN

560

564

-5

3

66,7%

415

20/120

WIT

142

1363

-1221

16

31,3%

1094

10/35

Celkem

13898

19184

-5287

92

53,3%

687

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2010

Kombinací dvou různých délek MA na jednu skupinu akcií a dvou různých délek MA na druhou skupinu akcií se podařilo dosáhnout výrazně vyššího zisku než v předchozích strategiích. Počet obchodů je vyšší za použití kratších průměrů a stejně tak jsou i zisky, což je ale způsobeno charakterem akcie. Ani jeden akciový titul by po použití tohoto systému nakonec nevykázal ztrátu. Výrazně se snížil průměrný drawdown, který se už začíná blížit drawdownu ze strategií s optimalizovanými parametry.


4.4 Závěry z vývoje a úprav obchodního systému

Závěrem předchozího testování lze konstatovat, že doladěním systému jen na základě vizuálního nalezení společných ziskových parametrů se podařilo zvýšit jeho ziskovost téměř dvojnásobně oproti srovnatelné strategii 3b. Při použití tohoto systému by se ve sledovaném období povedlo překonat výkon indexu SP500 o více než 100 procentních bodů a ostatní klasické strategie o zhruba 70 procentních bodů.


4.5 Konečná verze obchodního systému

K technické analýze  akcií budu používat aplikaci ProRealTime, k vyhledávání vhodných akcií aplikaci Stock Screener.

Velikost jednotlivých pozic by měla být 10% z celkové velikosti účtu, nejméně však 2.000 USD.

Vyhledání vhodných akcií k nákupu budu provádět na základě několika kritérií. Jsou jimi:

  • tržní kapitalizace nad 5 mld. USD,
  • průměrná cena akcie za posledních 200 dní mezi 2 a 50 USD,
  • průměrný růst příjmů za posledních 5 a posledních 10 let v rozmezí 10 a 50%

Pro vstupy a výstupy z obchodů budu používat jednoduché klouzavé průměry. Signály k nákupu a prodeji budou dány jejich překřížením. Před obchodováním akcie otestuji na historických datech, jestli je lepší použít délky průměrů 10 a 35 nebo délky 20 a 120.

V každém obchodě budu používat stop-loss příkaz typu Trailing Limit ve výši 2% z celého objemu účtu.

I polovina obchodů se může nakonec ukázat jako ztrátová. Důležité je vstupovat do všech obchodů, neboť zisky při ziskových obchodech převyšují ztráty při ztrátových. Ani série ztrát by tedy neměla učinit TFS ztrátovým jako celek.